Vad är en sameby?

I Sverige finns 51 samebyar varav 11 finns i Jämtland-Härjedalen. Dessa är, från norr till söder;

 • Voernese
 • Ohredahke
 • Raedtievaerie
 • Jijnjievaerie
 • Jovnevaerie
 • Njaarke
 • Kall
 • Handölsdalen
 • Tåssåsen
 • Mittådalen
 • Ruvhten Sijte

En sameby är två saker;

 • ett geografiskt område på renbetesfjällen som specifikt avsatts för aktuell sameby och dess renskötsel.
 • en medlemsorganisation som kollektivt hanterar renskötseln inom byns område.

Medlem i sameby är same som deltar i renskötseln eller har deltagit i renskötseln men inte bytt yrke eller make och/eller barn till medlem enligt ovan. 

Samebyn företräder medlemmarna i frågor som rör renskötselrätten eller medlemmarnas gemensamma intressen inom rennäringen i övrigt. Samebyn får för medlemmarnas gemensamma behov använda byns betesområde för renbete. En medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där.

Rulla till toppen