Tåssåsens sameby

De första skrivna uppgifterna om samer i nuvarande Tåssåsens sameby är från mitten av 1600-talet. De arkeologiska spåren visar att tåssåsenssamernas historia är betydligt äldre än så. Före 1889, när den första renbeteslagen från 1886 trädde i kraft i Jämtlands län, var jämtlandssamernas markområden indelade i skattefjäll.

I det område som idag utgör Tåssåsens sameby ingick skattefjällen Hundshögs- och Tossåsfjäll i södra delen samt delar av Tranris och Hittings skattefjäll i norr. När skattefjällsystemet upphörde 1889 indelades samernas områden i lappbyar. Istället för att som tidigare enskilt ha skattat för och brukat ett markområde skulle samerna nu bedriva renskötsel kollektivt inom gemensamma lappbyar.

Skattefjällen Hundshögs och Tossåsfjäll samt delar av  Tranris och Hittings skattefjäll kom att utgöra Ovikens lappby. 1912 delades lappbyn upp i Tossåsens respektive Anarisets lappbyar, som 1947 slogs ihop till Tåssåsens lappby (från och med 1971 Tåssåsens sameby).

Namnet Tåssåsens sameby kommer från skattefjället Tossåsfjäll. Detta namn härstammar i sin tur från byn Tossåsen – ett nybygge från mitten av 1700-talet – och Tossåsfjället.

Det är viktigt att skilja på begreppen Tåssåsens sameby och byn Tossåsen!

Rulla till toppen