Renskötselåret

Efter en lång vinter i skogslandet kommer renarna upp på fjället i början av april. Hänglaven i de fjällnära skogarna och de barfläckar som håller på att tina fram är nu ovärderliga.

I slutet av april går vajorna mot sina respektive kalvningsplatser. Strax innan vajan ska kalva drar den sig undan flocken, för att sedan ansluta så fort kalven klarar av att följa med. Kalvningen är intensivast i maj men redan i slutet på april kommer de första. Blir vajan skrämd under denna period kan minsta lilla bäck, eller skreva, bli en dödsfälla för den nyfödda kalven.

Fram till midsommartid är kalvarna fortfarande små och vajorna svaga efter vintern och kalvningen.

Efter midsommar börjar vi försiktigt samla ihop renflockarna för kalvmärkning. När arbetet går bra är vi klara runt den 20 juli.

Efter kalvmärkningen sprider renhjorden ut sig igen. Varma dagar söker de svalka på fjälltoppar och de snödrivor som fortfarande finns kvar. På kvällar, nätter och vid svalare väder betar dom av grönskan längs vattendrag, dalgångar och fjällsidor.

Under sensommaren sprider renhjorden ut sig mer mot låglandet i sökandet efter svamp som är delikatess och ett viktigt proteintillskott för renarna. Under den intensivaste svampperioden kan även vaja och kalv gå åtskilda.

I september samlas renarna naturligt inför parningen som börjar i mitten på september och pågår i tre veckor. Tjurarna slåss och gör upp om vilka som får föra sina gener vidare. De stora tjurarna tappar under dessa veckor ca 30 % av sin kroppsvikt.

Innan brunsten genomför vi säsongens första slaktuttag inriktad på i första hand större tjurar.

Efter parningen, i mitten på oktober samlat vi återigen renarna för att göra det stora slaktuttaget av i huvudsak årskalvar. Detta arbete pågår fram till snön kommer då vi börjar nedflyttningen till det egentliga vinterlandet, där vi normalt stannar till månadskiftet mars, april. Vinterlandet sträcker sig längs Ljungans dalgång och E45 ända ner emot och söder om Ljusnan. Även området mellan Håckrenmagasinet och Indalsälven används till vinterbete.

Rulla till toppen